Online rezervace ubytování v rekreačním středisku PřF UP v Karlově pod Pradědem

  1. 1. Výběr data
  2. 2. Výběr pokojů
  3. 3. Kontaktní údaje

Rezervace
Datum příjezdu:

Datum odjezdu:
Novou rezervaci začněte výběrem vašeho vztahu k PřF UP, je to důležité ve vztahu k objednávanému termínu a stanovení ceny. Rezervace ubytování je možná na kalendářní rok 2023.

Dále vyberte ve formuláři termín rezervace. Den příjezdu (resp. odjezdu) může být shodný s dnem odjezdu (příjezdu) jiného hosta.

V případě komplikovanějších rezervací s odlišnými daty příjezdů a odjezdů některých osob je potřeba rezervaci rozdělit na několik samostatných objednávek.
© 2012-2022 | Administrace